Chuyển đến nội dung chính

Tải xuống hữu ích

Bạn có thể thấy những bản tải xuống PDF này hữu ích. Bạn có thể tìm thấy Câu hỏi thường gặp nhất ở đây. Nếu chúng tôi có thể giúp đỡ bất cứ điều gì khác xin vui lòng liên hệ.

Có một câu hỏi cho chúng tôi?

Đừng trở thành một thống kê.

0
Nhà báo
bị giết
0
Nhà báo
bắt cóc
0
Nhà báo
Bắt giam
0
Nhân viên truyền thông bị giết

Các nhà báo và nhân viên truyền thông bị giết năm 2014/ Động cơ được xác nhận. Hơn 1149 nhà báo đã bị giết kể từ năm 1992.

Bảo hiểm giá rẻ cho nhà báo đi nước ngoài
viVietnamese