Chuyển đến nội dung chính
Thông báo bảo mật dành cho các chuyên gia định kỳ

El fotógrafo venezolano Sebastián Astorga chứng minh những hình ảnh cho nuestra campaña más reciente

Qua Tháng Bảy 21, 2017#!31T6, 07 Th7 2023 10:44:41 +0100+01:004131#31T6, 07 Th7 2023 10:44:41 +0100+01:00-10Châu Âu/London3131Châu Âu/Londonx31 07sáng31sáng-31T6, 07 Th7 2023 10:44: 41 +0100+01:0010Châu Âu/London3131Châu Âu/Londonx312023T6, 07 Th7 2023 10:44:41 +01004410447sáng Thứ Sáu=83#!31T6, 07 Th7 2023 10:44:41 +0100+01:00Châu Âu/Lon don7#Tháng Bảy Thứ 7, 2023#!31T6 , 07 Th7 2023 10:44:41 +0100+01:004131#/31T6, 07 Th7 2023 10:44:41 +0100+01:00-10Châu Âu/London3131Châu Âu/Londonx31#!31T6, 07 Th7 2023 10:44 :41 + 0100+01:00Châu Âu/London7#Miễn bình luận

Tuần này chúng tôi hân hạnh giới thiệu tác phẩm của nhiếp ảnh gia tài liệu tự do người Venezuela Sebastian Astorga trong một trong những chiến dịch mới của chúng tôi.

Tác phẩm của Sebastian đã được xuất bản trên cả các phương tiện truyền thông và tạp chí trực tuyến của Venezuela và quốc tế. Anh ta đưa tin về các cuộc biểu tình ở Venezuela chống lại Chính phủ và đang mở rộng điều đó để đưa tin về các xung đột xã hội ở Mỹ Latinh.

Các nhiếp ảnh gia tài liệu như Sebastian đã mạo hiểm rất nhiều để mang đến cho chúng ta cái nhìn về thế giới lẽ ra sẽ bị che giấu và họ xứng đáng được chúng ta ủng hộ. Bạn có thể xem thêm tác phẩm của anh ấy tại đây:www.instagram.com/sebasorg và đây: www.sebastorga.com

Chúng tôi tin tưởng rằng thế giới sẽ được chứng kiến nhiều tác phẩm của Sebastian hơn nữa trong tương lai.

Hugh Brumfitt

viVietnamese