דלג לתוכן הראשי

תנאי השימוש באתר:

אתר זה תוכנן לגישה למשתמשי אינטרנט. לעיתים אזורי האתר מוגנים באמצעות סיסמה והגישה מוגבלת למשתמשים מסוימים שבחרו לרשום פרטים אישיים אצלנו. זה נועד, בין היתר, להגן על הנתונים האישיים שהם סיפקו לנו מפני גישה ציבורית.

אם תבחר, או שסופק לך, קוד זיהוי משתמש, סיסמה או כל פיסת מידע אחרת כחלק מהליכי האבטחה שלנו ביחס לאתר זה, עליך להתייחס למידע זה כסודי. אין לחשוף זאת לצד שלישי כלשהו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או לבטל כל קוד או סיסמה מזהה משתמש, בכל עת, אם לדעתנו הסבירה לא עמדתם באחת מהוראות תנאי שימוש אלה או כל תנאי או מדיניות אחרים המפורטים ב באתר זה או בחוזים שלנו.

זכויות יוצרים:

כל הזכויות שמורות (טקסט ותמונות). אתר זה מיועד לשימוש פרטי בלבד, וכן לצורכי מידע. אם אתה מורשה ו/או להדפיס או להוריד חומרים כלשהם מדפים אלה, מלבד לשימוש אישי, אל תשנה, תערוך, תעשה מניפולציות או תשחית את הדפים או חומרים אחרים שהודפסו או הורדו. כאשר אתה מורשה להשתמש בחומרים, עליך תמיד להכיר ב-IOMA Insurance כמחבר החומרים ולציין שמקורם באתר זה.

כמו כן, עליך להודיע לכל אדם שאתה משתף איתו חומרים כי התנאים הללו חלים עליהם וכי עליהם לציית להם. העתקה מלאה או חלקית של תוכן האתר שלנו למטרות ציבוריות או מסחריות אסורה ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

IOMA Insurance ו/או מעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של זכויות היוצרים וזכויות מסד הנתונים באתר זה, למעט היכן שצוין אחרת במפורש, לרבות ללא הגבלה, נתוני תוכן, עיצוב, תמונות, גרפיקה, טקסטים, תוכנות וקודי מקור. IOMA Insurance היא הבעלים של כל הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים, הלוגו והמכשירים המופיעים באתר, בין אם רשומים ובין אם לא רשומים, אלא אם צוין אחרת במפורש. GIOMA Insurance שומרת לעצמה את הזכויות על פי כל חוק החל הנוגע לחומרים ולתוכן הזמינים באתר זה.

דיוק ותקפות המידע:

כל הדפים באתר זה נערכו בקפידה מרבית ולמיטב ידיעתנו. העובדים שלנו בוחנים ומעדכנים אותם ללא הרף. עם זאת, איננו יכולים להבטיח כי כל המידע שניתן הוא מלא ונכון. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף לאתר שלנו, ולשנות או למחוק פריטי מידע ספציפיים בכל עת. למידע מחייב על המוצרים והשירותים שלנו, עיין בפוליסות שלנו ובתנאי הביטוח הכלליים והספציפיים שלנו או צור קשר ישירות עם IOMA Insurance.

בעיות IT ווירוסים:

אתה משתמש באינטרנט על אחריותך בלבד. זה חל באופן שווה על הודעות דואר אלקטרוני ועל קישורים המובילים אותך לאתר האינטרנט שלנו או לקישורים שאנו מציעים לך. איננו יכולים לקבל כל אחריות שהיא בגין פגיעה ישירה או עקיפה שנגרמה למשתמשי האתר או צדדים שלישיים באמצעות כל קשר או עסקאות שנוצרו באמצעות האינטרנט. אחריות אינה נכללת בפרט לשגיאות שידור, פגמים טכניים, תקלות או הפרעות ברשת הטלפונית, הפרעות בלתי חוקיות למתקני רשת, הדבקה בווירוסים, העתקה וזיוף של נתונים ותכנים, עומס יתר ברשת, אי זיהוי זיופים, חוסר אישור אפשרי וחסימת גישה אלקטרונית על ידי צדדים שלישיים. אסור לך לנסות להשיג, או לאפשר לאחרים לקבל, גישה לא מורשית לאתר זה. אין להפריע או להתעסק בפעולה הרגילה או באבטחת עמודים כלשהם באתר.

מידע אישי ואבטחת אינטרנט:

IOMA Insurance כפוף לתקנות הגנת מידע מחמירות במיוחד מכיוון שאנו צד למידע מפורט על מצב בריאותך, כלומר נתונים אישיים רגישים במיוחד. כל הצוות מחויב לשמור על סודיות מוחלטת בכל הנוגע לנתונים הנוגעים לאדם שלך. "מידע אישי" הוא מידע שיכול לזהות אותך או לשמש כדי ליצור איתך קשר. דוגמאות כוללות את שמך, כתובת דואר, כתובת לחיוב, מספר טלפון, תאריך לידה, גיל, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי חשבון כרטיס אשראי. IOMA Insurance אוספת רק מידע אישי שמבקרים או לקוחות מספקים מרצון. אם אינך רוצה למסור לנו מידע אישי כלשהו, אתה תמיד יכול לבחור לא להשתתף. הבחירה בידיים שלך.

עסקאות דרך האינטרנט עשויות להיות כפופות להפרעות, הפסקת שידור, עיכוב בשידור עקב תעבורת אינטרנט או שידור נתונים שגוי בשל אופיו הציבורי של האינטרנט.

איסוף מידע לא אישי - מדיניות עוגיות:

"מידע לא אישי" הוא מידע אודותיך שאינו ניתן לזיהוי אישי, כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט (IP), סוג דפדפן, מערכת הפעלה מארח ומידע סטטיסטי בסיסי אחר באתר שאינו יכול לזהות אדם מסוים. IOMA Insurance אוספת אוטומטית פריטים שונים של מידע לא אישי בכל ביקור באתר.

כמו אתרים רבים אחרים, "עוגיות" וכלים דומים נמצאים שם כדי לעזור לשפר את חווית המשתמש באתר שלנו. "עוגיות" הם קבצים קטנים המזהים מבקרים חוזרים. אתה אמור להיות מסוגל לשלוט בשימוש בעוגיות דרך דפדפן האינטרנט שלך. האם לאפשר עוגיות או לא היא הבחירה שלך. אם תחליט לחסום את השימוש בעוגיות, ייתכן שהיבטים מסוימים של אתר האינטרנט שלנו לא יהיו זמינים עבורך או לא יפעלו כמתוכנן.

וריאציות:

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן תנאים אלה מעת לעת ללא הודעה אליך. אנו ממליצים לך לבקר שוב בדף זה כדי לוודא שראית את התנאים העדכניים ביותר שלנו ואתם מודעים להם.

he_ILHebrew