Przejdź do głównej zawartości

Warunki korzystania ze strony internetowej:

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana tak, aby była dostępna dla użytkowników Internetu. Czasami obszary witryny są chronione hasłem, a dostęp jest ograniczony do określonych użytkowników, którzy zdecydowali się zarejestrować u nas dane osobowe. Ma to na celu między innymi ochronę danych osobowych, które nam przekazali, przed publicznym dostępem.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa w odniesieniu do tej witryny, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać ich osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub dezaktywacji dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek innych warunków lub zasad określonych na na tej stronie lub w naszych umowach.

Prawa autorskie:

Wszelkie prawa zastrzeżone (tekst i obrazy). Niniejsza strona internetowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku prywatnego, a także w celach informacyjnych. Jeśli masz pozwolenie i/lub drukujesz lub pobierasz jakiekolwiek materiały z tych stron w celach innych niż do użytku osobistego, nie zmieniaj, nie edytuj, nie manipuluj ani nie niszcz stron lub innych drukowanych lub pobranych materiałów. Jeśli masz pozwolenie na wykorzystanie materiałów, musisz zawsze potwierdzić, że IOMA Insurance jest autorem Materiałów i oświadczyć, że pozyskałeś je z tej strony internetowej.

Powinieneś także poinformować każdą osobę, której udostępniasz materiały, że niniejsze warunki mają do niej zastosowanie i że musi jej przestrzegać. Pełne lub częściowe powielanie zawartości naszej witryny internetowej do celów publicznych lub komercyjnych jest zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

IOMA Insurance i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw autorskich i praw do baz danych w tej witrynie, chyba że wyraźnie określono inaczej, w tym między innymi w odniesieniu do danych dotyczących treści, projektu, obrazów, grafiki, tekstów, oprogramowania i podstawowych kodów źródłowych. IOMA Insurance jest właścicielem wszystkich swoich znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych, logo i urządzeń pojawiających się w witrynie, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, czy niezarejestrowane, chyba że wyraźnie określono inaczej. GIOMA Insurance zastrzega sobie prawa wynikające z obowiązującego prawa w odniesieniu do materiałów i treści dostępnych na tej stronie.

Dokładność i ważność informacji:

Wszystkie strony tej witryny internetowej zostały opracowane z najwyższą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nasi pracownicy na bieżąco je przeglądają i aktualizują. Nie możemy jednak zagwarantować, że wszystkie podane informacje są kompletne i prawidłowe. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania do naszej witryny internetowej oraz modyfikowania lub usuwania określonych informacji w dowolnym momencie. Aby uzyskać wiążące informacje na temat naszych produktów i usług, zapoznaj się z naszymi politykami oraz naszymi ogólnymi i szczegółowymi warunkami ubezpieczenia lub skontaktuj się bezpośrednio z firmą IOMA Insurance.

Problemy IT i wirusy:

Korzystasz z Internetu na własne ryzyko. Dotyczy to w równym stopniu wiadomości e-mail, jak i linków prowadzących do naszej witryny internetowej lub do linków, które Państwu oferujemy. Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w wyniku jakichkolwiek kontaktów lub transakcji zawieranych za pośrednictwem Internetu. Wykluczona jest w szczególności odpowiedzialność za błędy transmisji, wady techniczne, usterki lub przerwy w sieci telefonicznej, bezprawną ingerencję w urządzenia sieciowe, infekcję wirusami, kopiowanie i fałszowanie danych i treści, przeciążenie sieci, niewykrycie fałszerstw, ewentualny brak autoryzacji oraz blokowanie dostępu elektronicznego osobom trzecim. Nie wolno podejmować prób uzyskania lub pozwalania innym na uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do tej witryny. Nie wolno zakłócać ani manipulować normalnym działaniem ani bezpieczeństwem jakichkolwiek stron w witrynie.

Dane osobowe i bezpieczeństwo w Internecie:

IOMA Insurance podlega szczególnie rygorystycznym przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych, ponieważ jesteśmy stroną szczegółowych informacji o stanie Twojego zdrowia, czyli szczególnie wrażliwych danych osobowych. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zachowania całkowitej poufności w odniesieniu do danych dotyczących Twojej osoby. „Dane osobowe” to informacje, które mogą Cię zidentyfikować lub zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą. Przykładami mogą być Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, data urodzenia, wiek, adres e-mail i informacje o koncie karty kredytowej. IOMA Insurance gromadzi wyłącznie Dane Osobowe, które Odwiedzający lub Klienci podają dobrowolnie. Jeśli nie chcesz przekazywać nam żadnych danych osobowych, zawsze możesz zrezygnować z udziału. Wybór nalezy do ciebie.

Transakcje w Internecie mogą podlegać zakłóceniom, przerwom w transmisji, opóźnieniom w transmisji na skutek ruchu w Internecie lub nieprawidłowej transmisji danych ze względu na publiczny charakter Internetu.

Zbieranie danych nieosobowych – Polityka plików cookies:

„Dane nieosobowe” to informacje o Tobie, które nie umożliwiają identyfikacji Twojej osoby, takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, system operacyjny hosta i inne podstawowe informacje statystyczne dotyczące witryny, które nie pozwalają zidentyfikować konkretnej osoby. IOMA Insurance automatycznie zbiera różne dane nieosobowe przy każdej wizycie na stronie internetowej.

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, pliki „cookies” i podobne narzędzia służą poprawie komfortu korzystania z naszej witryny przez użytkownika. „Cookie” to małe pliki, które rozpoznają powracających gości. Powinieneś mieć możliwość kontrolowania wykorzystania plików cookies poprzez swoją przeglądarkę internetową. To, czy zezwolisz na pliki cookie, zależy od Ciebie. Jeśli zdecydujesz się zablokować korzystanie z plików cookie, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą nie być dla Ciebie dostępne lub nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Odmiany:

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszych warunków bez powiadamiania użytkownika. Zalecamy regularne odwiedzanie tej strony, aby upewnić się, że zapoznałeś się z naszymi najnowszymi warunkami i jesteś ich świadomy.

pl_PLPolish