Hoppa till huvudinnehållet

Användarvillkor för webbplatsen:

Denna webbplats har utformats för att nås av webbanvändare. Ibland är delar av webbplatsen lösenordsskyddade och åtkomsten är begränsad till vissa användare som har valt att registrera personliga uppgifter hos oss. Detta syftar bland annat till att skydda de personuppgifter som de har lämnat till oss från allmänhetens tillgång.

Om du väljer, eller om du förses med, en användaridentifikationskod, lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsrutiner i samband med denna webbplats, måste du behandla sådan information som konfidentiell. Du får inte avslöja det för någon tredje part.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta eller avaktivera användaridentifikationskoder eller lösenord om du enligt vår rimliga uppfattning har underlåtit att följa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor eller någon annan term eller policy som anges på denna webbplats eller i våra avtal.

Upphovsrätt:

Alla rättigheter reserverade (text och bilder). Denna webbplats är endast avsedd för privat bruk, samt för informationsändamål. Om du har tillåtelse att och/eller skriver ut eller laddar ner material från dessa sidor, annat än för personligt bruk, ska du inte ändra, redigera, manipulera eller förstöra sidorna eller annat material som skrivs ut eller laddas ner. Där du har tillåtelse att använda materialet måste du alltid erkänna IOMA Insurance som författare till materialet och ange att du har hämtat det från denna webbplats.

Du bör också informera alla som du delar material med att dessa villkor gäller för dem och att de måste följa dem. Hel eller partiell reproduktion av innehållet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella ändamål är förbjuden utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

IOMA Insurance och/eller dess licensgivare är ägare till upphovsrätten och databasrättigheterna på denna webbplats, utom där annat specifikt anges, inklusive utan begränsning innehållsdata, design, bilder, grafik, texter, programvara och underliggande källkoder. IOMA Insurance är ägare till alla dess varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, logotyper och enheter som visas på webbplatsen, oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, utom där annat specifikt anges. GIOMA Insurance förbehåller sig sina rättigheter enligt tillämplig lag som rör material och innehåll som finns tillgängligt på denna webbplats.

Informationens noggrannhet och giltighet:

Alla sidor på denna webbplats har sammanställts med största noggrannhet och efter bästa kunskap. Våra medarbetare granskar och uppdaterar dem kontinuerligt. Vi kan dock inte garantera att all information som ges är fullständig och korrekt. Vi förbehåller oss rätten att lägga till på vår webbplats och att när som helst ändra eller ta bort specifik information. För bindande information om våra produkter och tjänster, se våra policyer och våra allmänna och specifika försäkringsvillkor eller kontakta IOMA Insurance direkt.

IT-problem och virus:

Du använder Internet på egen risk. Detta gäller både för e-postmeddelanden och för länkar som leder dig till vår webbplats eller till de länkar vi erbjuder dig. Vi kan inte acceptera något som helst ansvar för direkta eller indirekta fördomar som drabbas av webbplatsanvändare eller tredje part genom kontakter eller transaktioner etablerade via Internet. Ansvar är särskilt uteslutet för överföringsfel, tekniska defekter, fel eller avbrott i telefonnätet, olaglig störning av nätverksanläggningar, infektion med virus, kopiering och förfalskning av data och innehåll, nätverksöverbelastning, underlåtenhet att upptäcka förfalskningar, eventuell brist på behörighet och blockering av elektronisk åtkomst av tredje part. Du får inte försöka få, eller tillåta andra att få, obehörig åtkomst till denna webbplats. Du får inte störa eller manipulera den normala driften eller säkerheten för några sidor på webbplatsen.

Personlig information och Internetsäkerhet:

IOMA Insurance är föremål för särskilt stränga dataskyddsregler eftersom vi är part i detaljerad information om ditt hälsotillstånd, det vill säga särskilt känsliga personuppgifter. All personal är skyldig att upprätthålla absolut sekretess när det gäller uppgifter som rör din person. "Personlig information" är information som kan identifiera dig eller användas för att kontakta dig. Exempel inkluderar ditt namn, postadress, faktureringsadress, telefonnummer, födelsedatum, ålder, e-postadress och kreditkortskontoinformation. IOMA Insurance samlar endast in personlig information som besökare eller kunder frivilligt tillhandahåller. Om du inte vill ge oss någon personlig information kan du alltid välja att inte delta. Valet är ditt.

Transaktioner över Internet kan bli föremål för avbrott, överföringsavbrott, försenad överföring på grund av Internettrafik eller felaktig dataöverföring på grund av Internets offentliga karaktär.

Insamling av icke-personlig information – Cookiepolicy:

"Icke-personlig information" är information om dig som inte är personligt identifierbar, såsom Internet Protocol (IP)-adress, webbläsartyp, värdoperativsystem och annan grundläggande webbplatsstatistisk information som inte kan identifiera en viss person. IOMA Insurance samlar automatiskt in olika objekt av icke-personlig information när webbplatsen besöks.

Liksom många andra webbplatser finns "cookies" och liknande verktyg där för att förbättra användarens upplevelse på vår webbplats. "Cookies" är små filer som känner igen återkommande besökare. Du bör kunna kontrollera användningen av cookies via din webbläsare. Om du vill tillåta cookies eller inte är ditt val. Om du bestämmer dig för att blockera användningen av cookies kan det hända att vissa aspekter av vår webbplats inte är tillgängliga för dig eller fungerar som de är designade.

Variationer:

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera dessa villkor då och då utan att meddela dig. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker den här sidan för att säkerställa att du har sett och är medveten om våra senaste villkor.

sv_SESwedish