Hoppa till huvudinnehållet

Vanliga frågor

Försäkring är ett allvarligt ämne och när vi skapade vår specialistförsäkring för journalister arbetade vi med journalister, IPI, ACOS Alliance och andra. Vi strävar efter att göra en försäkring för journalister så enkel, effektiv och så billig som möjligt så att alla mediamedlemmar inklusive journalister och frilansare har råd med den försäkring de behöver.

Vi har försökt att täcka så många av nyckelfrågorna nedan, men om du inte hittar svaret du behöver är det bara att kontakta oss.

Är jag berättigad att köpa försäkring från insuranceforjournalists.com™?
Du är berättigad att köpa försäkring från insuranceforjournalists.com™ om du är journalist eller medlem av mediesektorn såsom producent, ljudtekniker eller liknande; och du är minst 18 år gammal.
När och var täcks jag av min försäkring från insuranceforjournalists.com™?
Du kan köpa en försäkring som ger dig täckning 24/7 för antalet köpta veckor, inklusive när du är på jobbet eller på fritiden. Försäkringsskyddet är begränsat till länder inom den eller de zoner du valt. En du har köpt skydd i en zon omfattas du i alla andra länder i den zonen och lägre zoner utan extra kostnad. Till exempel, om du valde den extrema zonen så kommer du att omfattas av alla länder i den zonen PLUS i alla andra zoner som hög, medel och låg.
Vilken försäkring ger mig min försäkring?
1) Oavsiktlig död
2) Varaktig invaliditet
3) Sjukvårdskostnader – från olycksfall och sjukdom*
4) Medicinsk evakuering från platsen för en incident och hemtransport vid behov
* Alla anspråk på medicinska expanser har 250 avdragsgill per skadestånd i den valuta du valt.

En fullständig kopia av villkoren för medlemskap finns här på vår nedladdningssida.

PDF-nedladdningar
Inkluderar min försäkring skydd för krig och terrorism?
Ja, så länge du inte aktivt deltar i krig eller terrorism.
Vad händer om jag inte reser till ett fientligt land? Behöver jag fortfarande försäkring?
Vanligtvis händer fler olyckor hemma eller i ditt hemland än utomlands. Din försäkring ger en värdefull försäkring dygnet runt, alla dagar på jobbet eller på fritiden i alla länder i de zoner du har valt.
Kan jag förlänga min försäkring eller köpa ytterligare skydd?
Poliser köps på veckobasis, från en vecka upp till ett år. När du har köpt en försäkring kan den inte ändras eller sägas upp. Du kan köpa en ny försäkring för ytterligare veckor eller i en zon med högre betyg när som helst, även när du är på uppdrag.
Våra försäkringspriser och zoner
Kan jag förlänga min försäkring eller köpa ytterligare skydd?
Poliser köps på veckobasis, från en vecka upp till ett år. När du har köpt en försäkring som inte kan ändras. Du kan köpa nya försäkringar för ytterligare veckor eller eller i en zon med högre betyg när som helst, även under uppdrag.
Våra försäkringspriser och zoner
Kan jag säga upp eller nedgradera min policy
Nej, när du väl har köpt en försäkring kan du inte göra några ändringar. Vi erbjuder ingen återbetalning av inbetalda premier.
Vad händer om jag inte ser mitt land i hemlandet eller destinationslistan, kan jag ändå köpa en försäkring?
Ja, våra försäkringar finns över hela världen. Om du är osäker på något vänligen maila till [email protected].
Vilka är försäkringsgivarna?
Insurance for Journalists är administratörer av detta system som är försäkrat av Atlas Life Insurance (PCC) Ltd.
Atlas Life Insurance (PCC) Ltd är licensierade och reglerade av Seychelles Financial Services Authority.
Atlas Life Insurance (PCC) Ltd får 100% återförsäkringsstöd för detta system från Beazley, en medlem av Lloyds of London-marknaden.
Är det max jag kan vara försäkrad för?
Det maximala du kan försäkra dig för är begränsat till högst en multipel av 10* din inkomst eller 500 000 i den valuta du väljer vilket som är lägst.
Att göra anspråk
Hur gör jag ett krav?
Att göra ett krav ska vara lika enkelt som att köpa en försäkring. Knappen nedan tar dig till vårt onlineanspråksformulär
För nödfall när som helst, välj knappen NÖD/KRAV i huvudmenyn
Online, icke brådskande, reklamationsformulär
Kan jag teckna en försäkring när jag redan har ett uppdrag?
Nej, policyer måste tecknas innan kunder ger sig iväg på sitt uppdrag.
Kan du försäkra till amerikanska journalister?
Ja, amerikanska journalister är berättigade till våra försäkringar
Är detta en sjukförsäkring?
Nej, det är en personlig olycksfallsförsäkring som inkluderar försäkring mot sjuk- och olycksfallskostnader utanför ditt hemland i alla länder i den zon du har valt inklusive lägre zoner som omfattas av ett $250 självriskkrav. Beloppet för den tillgängliga förmånen är begränsad till försäkringsbeloppet du valde när du ansökte.
Vilka sjukvårdskostnader täcker min försäkring?
Fullständiga uppgifter om de medicinska utgifterna som täcks av din försäkring finns i försäkringsvillkorens e-postmeddelande till dig när du köpte din försäkring. Dessa kan ses på vår "Nedladdningar"-sida: www.insuranceforjournalists.com
Nedladdningsbar PDF
Är jag berättigad till "sjukdom och repatriering" i mitt eget land?
Nej. Du är täckt för sjukdom och repatriering från alla länder i din valda zon utom ditt hemland. Beslutet att repatriera dig bestäms av den läkare som behandlar dig i diskussion med vår partner för akuta reklamationer Intana
Täcks jag av min försäkring från insuranceforjournalists.com™ om jag deltar i sport och aktiviteter?
Förmåner är tillgängliga för olyckor som inträffar när du deltar i normala och rimliga sporter och aktiviteter. En fullständig definition av vad som omfattas och inte omfattas beskrivs i policyns allmänna villkor.
Täcks redan existerande villkor under min försäkring från insuranceforjournalists.com™?
Ja, våra försäkringar täcker visserligen redan existerande tillstånd men endast de som du inte har fått behandling, medicinering eller rådgivning om under en period av 12 månader innan du tecknar försäkringen.
Täcker en insuranceforjournalists™-policy Coronavirusets sjukdom (COVID-19)
Ja, med förbehåll för de befintliga villkorsklausulen.
Vad händer i slutet av min försäkring?
I slutet av den period du valt upphör din försäkring. Du kan köpa en ny försäkring när som helst, även om du är på uppdrag.
Kan jag förlänga min försäkring om mina planer ändras och jag behöver resa längre, för ytterligare resor eller till olika zoner?
När du har köpt en försäkring kan du inte göra några ändringar i den. Du kan köpa en ny försäkring även om du är på uppdrag om du behöver ytterligare veckor för att vara försäkrad eller om du åker till ett land i en zon som du för närvarande inte omfattas av.
Hur avgör du vilket land som tillhör vilken zon?
I varje stad, region, stat och land finns det låg- och högriskområden och förmodligen kan vissa människor som bor i dessa områden tror att vi betygsätter deras land felaktigt.

Försäkring handlar om de förväntade förlusterna utifrån den statistik försäkringsgivaren arbetar med, och utifrån den information som våra försäkringsgivare har har de placerat länen i zonerna. Om skadeupplevelsen är bättre eller sämre än förväntat kan det innebära att ett land kan flyttas till en annan zon.

Om någon köper en försäkring och landet de reser till flyttas upp en zon under försäkringsperioden förblir den ursprungliga försäkringen densamma.

Se alla våra zoner och priser
Erbjuder vi försäkring för bagage, kamerautrustning eller personliga föremål?
Nej, vi täcker bara dig, inte dina personliga effekter.

Letar du efter PDF-nedladdningar?

Du kan ladda ner våra broschyrer som täcker våra priser, nyckelfakta, villkor och villkor för medlemskap, allt i PDF-format som du kan behålla eller dela med kollegor. Glöm inte att vi kan skräddarsy täckningen efter behoven hos din grupp, organisation eller förbund.

Se alla våra PDF-nedladdningar

Ställ en fråga till oss...

sv_SESwedish