Chuyển đến nội dung chính

Điều khoản sử dụng trang web:

Trang web này được thiết kế để người dùng web có thể truy cập. Đôi khi các khu vực của trang web được bảo vệ bằng mật khẩu và quyền truy cập bị hạn chế đối với những người dùng cụ thể đã chọn đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi. Điều này nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu cá nhân mà họ đã cung cấp cho chúng tôi khỏi sự truy cập công khai.

Nếu bạn chọn hoặc được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi liên quan đến trang web này, bạn phải coi thông tin đó là bí mật. Bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi có quyền hủy hoặc hủy kích hoạt bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào vào bất kỳ lúc nào nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi, bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ điều khoản hoặc chính sách nào khác được nêu trên trang web này hoặc trong hợp đồng của chúng tôi.

Bản quyền:

Mọi quyền được bảo lưu (văn bản và hình ảnh). Trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân cũng như cho mục đích thông tin. Nếu bạn được phép và/hoặc in hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ các trang này, không phải cho mục đích sử dụng cá nhân, thì không thay đổi, chỉnh sửa, thao túng hoặc làm xấu mặt các trang hoặc các tài liệu khác được in hoặc tải xuống. Khi được phép sử dụng tài liệu, bạn phải luôn xác nhận Bảo hiểm IOMA là tác giả của Tài liệu và tuyên bố rằng bạn lấy tài liệu từ trang web này.

Bạn cũng nên thông báo cho bất kỳ người nào mà bạn chia sẻ tài liệu rằng những điều khoản này áp dụng cho họ và họ phải tuân thủ chúng. Việc sao chép toàn bộ hoặc một phần nội dung trang web của chúng tôi cho mục đích công cộng hoặc thương mại đều bị cấm nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bảo hiểm IOMA và/hoặc người cấp phép của nó là chủ sở hữu bản quyền và quyền cơ sở dữ liệu trên trang này, trừ khi có quy định cụ thể khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu nội dung, thiết kế, hình ảnh, đồ họa, văn bản, phần mềm và mã nguồn cơ bản. Bảo hiểm IOMA là chủ sở hữu của tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo và thiết bị xuất hiện trên trang web, cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, trừ khi có quy định cụ thể khác. Bảo hiểm GIOMA bảo lưu các quyền của mình theo bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến các tài liệu và nội dung có sẵn trên trang web này.

Tính chính xác và giá trị của thông tin:

Tất cả các trang trên trang web này đã được biên soạn với sự cẩn trọng tối đa và theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi xem xét và cập nhật chúng liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp là đầy đủ và chính xác. Chúng tôi có quyền thêm vào trang web của mình và sửa đổi hoặc xóa các mục thông tin cụ thể bất kỳ lúc nào. Để biết thông tin ràng buộc về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng tham khảo các chính sách cũng như các điều khoản và điều kiện bảo hiểm chung và cụ thể của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với Bảo hiểmIOMA.

Các vấn đề về CNTT và virus:

Bạn sử dụng Internet có nguy cơ của riêng bạn. Điều này áp dụng như nhau cho các email và các liên kết dẫn bạn đến trang web của chúng tôi hoặc tới các liên kết chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà người dùng trang web hoặc bên thứ ba phải gánh chịu thông qua bất kỳ liên hệ hoặc giao dịch nào được thiết lập qua Internet. Đặc biệt, trách nhiệm pháp lý được loại trừ đối với các lỗi truyền, lỗi kỹ thuật, lỗi hoặc gián đoạn mạng điện thoại, can thiệp bất hợp pháp vào các thiết bị mạng, lây nhiễm vi-rút, sao chép và làm sai lệch dữ liệu và nội dung, quá tải mạng, không phát hiện được sự giả mạo, có thể thiếu ủy quyền và ngăn chặn truy cập điện tử của bên thứ ba. Bạn không được cố gắng giành được hoặc cho phép người khác có được quyền truy cập trái phép vào trang web này. Bạn không được can thiệp hoặc giả mạo hoạt động bình thường hoặc tính bảo mật của bất kỳ trang nào trên trang web.

Thông tin cá nhân và bảo mật Internet:

Bảo hiểm IOMA phải tuân theo các quy định bảo vệ dữ liệu đặc biệt nghiêm ngặt vì chúng tôi là bên cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của bạn, tức là dữ liệu cá nhân đặc biệt nhạy cảm. Tất cả nhân viên có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật tuyệt đối đối với dữ liệu liên quan đến cá nhân bạn. “Thông tin cá nhân” là thông tin có thể nhận dạng bạn hoặc được sử dụng để liên hệ với bạn. Ví dụ bao gồm tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, ngày sinh, tuổi, địa chỉ email và thông tin tài khoản thẻ tín dụng. Bảo hiểm IOMA chỉ thu thập Thông tin cá nhân mà Khách hàng hoặc Khách hàng tự nguyện cung cấp. Nếu bạn không muốn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin cá nhân nào, bạn luôn có thể chọn không tham gia. Sự lựa chọn là của bạn.

Các giao dịch qua Internet có thể bị gián đoạn, mất đường truyền, truyền chậm do lưu lượng truy cập Internet hoặc truyền dữ liệu không chính xác do tính chất công cộng của Internet.

Thu thập thông tin phi cá nhân – Chính sách cookie:

“Thông tin phi cá nhân” là thông tin về bạn không thể nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ Giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, hệ điều hành máy chủ và thông tin thống kê trang web cơ bản khác không thể nhận dạng một người cụ thể. Bảo hiểm IOMA tự động thu thập nhiều mục thông tin phi cá nhân khác nhau bất cứ khi nào trang web được truy cập.

Giống như nhiều trang web khác, “cookie” và các công cụ tương tự có mặt để giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web của chúng tôi. “Cookie” là các tệp nhỏ nhận dạng khách truy cập lặp lại. Bạn sẽ có thể kiểm soát việc sử dụng cookie thông qua trình duyệt internet của mình. Việc có cho phép cookie hay không là lựa chọn của bạn. Nếu bạn quyết định chặn việc sử dụng cookie thì một số khía cạnh nhất định của trang web của chúng tôi có thể không khả dụng cho bạn hoặc không hoạt động như thiết kế.

Các biến thể:

Chúng tôi có quyền thỉnh thoảng cập nhật các điều khoản này mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập lại trang này để đảm bảo bạn đã xem và biết các điều khoản mới nhất của chúng tôi.

viVietnamese