Ga naar de hoofdinhoud

Gebruiksvoorwaarden website:

Deze website is ontworpen voor toegang door internetgebruikers. Af en toe zijn delen van de site met een wachtwoord beveiligd en is de toegang beperkt tot bepaalde gebruikers die ervoor hebben gekozen persoonlijke gegevens bij ons te registreren. Dit is onder meer bedoeld om de persoonsgegevens die zij aan ons hebben verstrekt, te beschermen tegen publieke toegang.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of ander stukje informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures met betrekking tot deze site, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te annuleren of te deactiveren, als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere voorwaarde of beleid uiteengezet op deze site of in onze contracten.

Auteursrechten:

Alle rechten voorbehouden (tekst en afbeeldingen). Deze website is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en voor informatiedoeleinden. Als het u is toegestaan materiaal van deze pagina's af te drukken of te downloaden, anders dan voor persoonlijk gebruik, mag u de pagina's of ander materiaal dat is afgedrukt of gedownload niet wijzigen, bewerken, manipuleren of onleesbaar maken. Wanneer u het materiaal mag gebruiken, moet u IOMA Insurance altijd erkennen als de auteur van het materiaal en vermelden dat u het materiaal van deze website heeft gehaald.

U moet ook iedereen met wie u materiaal deelt, informeren dat deze voorwaarden op hen van toepassing zijn en dat zij deze moeten naleven. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud van onze website voor publieke of commerciële doeleinden is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

IOMA Insurance en/of haar licentiegevers zijn de eigenaren van het auteursrecht en de databankrechten op deze site, tenzij specifiek anders vermeld, inclusief maar niet beperkt tot inhoudsgegevens, ontwerp, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, teksten, software en onderliggende broncodes. IOMA Insurance is de eigenaar van al haar handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en apparaten die op de site verschijnen, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd, tenzij specifiek anders vermeld. GIOMA Insurance behoudt zich de rechten voor onder toepasselijk recht met betrekking tot de materialen en inhoud die beschikbaar zijn op deze site.

Nauwkeurigheid en geldigheid van informatie:

Alle pagina's op deze website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Onze medewerkers beoordelen en actualiseren deze voortdurend. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle gegeven informatie volledig en juist is. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment informatie aan onze website toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Voor bindende informatie over onze producten en diensten verwijzen wij u naar onze polissen en onze algemene en specifieke verzekeringsvoorwaarden of neemt u rechtstreeks contact op metIOMA Insurance.

IT-problemen en virussen:

U gebruikt internet op eigen risico. Dit geldt zowel voor e-mails als voor links die u naar onze website leiden of voor de links die wij u aanbieden. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die websitegebruikers of derden lijden door contacten of transacties die via internet tot stand komen. Aansprakelijkheid is in het bijzonder uitgesloten voor transmissiefouten, technische defecten, storingen of onderbrekingen van het telefoonnetwerk, illegale interferentie met netwerkfaciliteiten, infectie met virussen, kopiëren en vervalsing van gegevens en inhoud, overbelasting van het netwerk, het niet detecteren van vervalsingen, mogelijk gebrek aan autorisatie en blokkering van elektronische toegang door derden. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang tot deze site te verkrijgen of anderen dit te laten doen. U mag de normale werking of de veiligheid van pagina's op de site niet verstoren of manipuleren.

Persoonlijke informatie en internetbeveiliging:

IOMA Insurance is onderworpen aan bijzonder strenge regels op het gebied van gegevensbescherming, omdat wij gedetailleerde informatie ontvangen over uw gezondheidstoestand, dat wil zeggen bijzonder gevoelige persoonlijke gegevens. Al het personeel is verplicht om absolute vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot gegevens die betrekking hebben op uw persoon. “Persoonlijke informatie” is informatie die u kan identificeren of kan worden gebruikt om contact met u op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, postadres, factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum, leeftijd, e-mailadres en creditcardgegevens. IOMA Insurance verzamelt alleen persoonlijke informatie die bezoekers of klanten vrijwillig verstrekken. Als u ons geen persoonlijke informatie wilt geven, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen. De keuze is aan jou.

Transacties via internet kunnen onderhevig zijn aan onderbrekingen, transmissiestoringen, vertraagde transmissie vanwege internetverkeer of onjuiste gegevenstransmissie vanwege het publieke karakter van internet.

Verzameling van niet-persoonlijke informatie – Cookiebeleid:

“Niet-persoonlijke informatie” is informatie over u die niet persoonlijk identificeerbaar is, zoals het Internet Protocol (IP)-adres, browsertype, hostbesturingssysteem en andere statistische basisinformatie van de website waarmee een bepaalde persoon niet kan worden geïdentificeerd. IOMA Insurance verzamelt automatisch verschillende niet-persoonlijke gegevens wanneer de website wordt bezocht.

Net als veel andere websites zijn er “cookies” en soortgelijke hulpmiddelen om de gebruikerservaring op onze website te helpen verbeteren. “Cookies” zijn kleine bestanden die terugkerende bezoekers herkennen. U moet het gebruik van cookies via uw internetbrowser kunnen beheren. Het is uw keuze of u cookies wel of niet toestaat. Als u besluit het gebruik van cookies te blokkeren, zijn bepaalde aspecten van onze website mogelijk niet voor u beschikbaar of functioneren ze niet zoals ontworpen.

Variaties:

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Wij raden u aan deze pagina regelmatig opnieuw te bezoeken, zodat u zeker weet dat u onze nieuwste voorwaarden heeft gezien en op de hoogte bent.

nl_NLDutch