Przejdź do głównej zawartości

Prywatność, pliki cookie i warunki użytkowania

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas w Insurance For Ltd niezwykle ważna. Jest to szczególnie ważne dla administratora finansowego takiego jak nasz, ponieważ nasi klienci ufają nam, że dbamy o ich dane osobowe.

Równie ważny jest sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy Twoje dane. Nasi klienci oczekują, że będziemy zarządzać ich danymi w sposób prywatny i bezpieczny.

Niniejsza polityka informuje Cię, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poświęć kilka minut na przeczytanie go i pokaż go każdej innej osobie powiązanej z Twoim produktem lub której dane nam udostępniłeś. Niniejsza polityka może podlegać przyszłym zmianom.

Co obejmuje ta polisa?

Niniejsza polityka prywatności dotyczy klientów, którzy uzyskują wyceny, kupują nasze produkty lub zawierają z nami umowy, a także osób fizycznych objętych programami sponsorowanymi przez pracodawcę.

Co to są dane osobowe?

Kiedy mówimy o danych osobowych, mamy na myśli informacje o osobie, które mogą ją zidentyfikować, takie jak jej imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i inne szczegóły. Może dotyczyć klientów (w tym potencjalnych klientów), ich wyznaczonych przedstawicieli (np. pełnomocnictwa), pracowników, akcjonariuszy, kontaktów biznesowych i dostawców. Wszelkie odniesienia do „informacji” lub „danych” w niniejszej polityce są odniesieniami do danych osobowych żyjącej osoby.

Jakie informacje posiadamy?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:

Typ danych Opis Przykłady tego, jak go używamy
Kontakt · Kim jesteś

· Gdzie mieszkasz (w tym poprzednie adresy)

· Jak się z Tobą skontaktować

· Kontakty stron trzecich (np. członkowie rodziny lub przyjaciele)

· Serwisowanie produktu

· Marketingu

· Analiza i profilowanie

· Udoskonalanie naszej oferty produktów i usług

· Ubezpieczenie i wycena produktu

Dane osobowe · Wiek

· Płeć

· Szczegóły dotyczące zdrowia

· Szczegóły zatrudnienia

· Marketingu

· Analiza i profilowanie

· Ubezpieczenie i wycena produktu

Transakcyjne · Dane banku i/lub karty

· Sposób korzystania z produktu

· Zmiany wprowadzone w produkcie lub koncie

· Serwisowanie produktu

· Upewnianie się, że nasze produkty i usługi są odpowiednie do zamierzonego celu

Zgoda i preferencje · W jaki sposób chcesz, żebyśmy Cię promowali

· Aby uzyskać informacje od stron trzecich w Twoim imieniu

· Marketingu
Dane dokumentacyjne i identyfikatory krajowe · Dane o Tobie przechowywane w dokumentach takich jak:

· Twój paszport

· Prawo jazdy

· Akt urodzenia

· Narodowy numer ubezpieczenia

· Identyfikacja i weryfikacja

· Zapobiegaj przestępstwom finansowym

Skąd czerpiemy informacje?

 • Bezpośrednio od Ciebie – informacje, które podajesz podczas wypełniania formularzy.  Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne w celu wzajemnej ochrony i poprawy standardów obsługi klienta.
 • Informacje, które o Tobie zbieramy lub które otrzymujemy z innych źródeł. Mogą to być informacje, które przekazujesz nam drogą elektroniczną (na przykład za pośrednictwem naszej strony internetowej lub portalu internetowego).

 

 • Jak wykorzystujemy Twoje dane?

Wykorzystujemy dane osobowe, które posiadamy na Twój temat:

 • Aby wywiązać się z naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów, które z nami zawarłeś (np. gwarantować produkt i administrować nim, w tym rozpatrywać roszczenia) oraz dostarczać Ci informacje, produkty i usługi, o które od nas prosiłeś (np. cytaty i zasady).
 • Aby dostarczać Ci informacje marketingowe na temat usług i produktów, które oferujemy w całej grupie Insurance for Ltd, które mogą Cię zainteresować. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych stronom trzecim, aby mogły one Cię promować.
 • Aby poinformować Cię o zmianach w naszych usługach i produktach.
 • Aby zachować zgodność z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (w tym „znaj swojego klientakontroli lub w celu spełnienia wszelkich mających zastosowanie wymogów regulacyjnych w zakresie sprawozdawczości lub ujawniania informacji).
 • Do przeprowadzania badań rynku, analiz statystycznych i profilowania klientów, aby pomóc nam ulepszyć nasze procesy, produkty i usługi oraz generować nowe transakcje (np. w celu zrozumienia zachowań cyfrowych, identyfikacji postaw finansowych i opracowania bardziej angażującej komunikacji).
 • Zdefiniowanie naszych strategii aktuarialnych, cenowych i ubezpieczeniowych.
 • Aby prowadzić naszą działalność w sposób efektywny i właściwy. Obejmuje to testowanie naszych systemów, zarządzanie naszą sytuacją finansową, możliwościami biznesowymi, planowanie, komunikację, ład korporacyjny i audyt.
 • W jakimkolwiek innym celu, który od czasu do czasu uzgadniamy z Tobą.

Kiedy ubiegasz się o produkt lub otrzymujesz od nas usługę, wypełniany przez Ciebie formularz wniosku lub wynikająca z niego umowa może zawierać dodatkowe warunki dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Będą one miały zastosowanie dodatkowo do zastosowań opisanych w tym dokumencie.

W niektórych przypadkach możemy używać oprogramowania lub systemów do podejmowania zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania) na podstawie danych osobowych, które posiadamy lub które zbieramy od innych. Mogą one obejmować:

  • Zapobieganie i wykrywanie oszustw i przestępstw finansowych
   W celu monitorowania transakcji, weryfikacji tożsamości, kontroli prania pieniędzy i sankcji oraz identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Możemy być zobowiązani przez prawo do wykonywania tych czynności, które można osiągnąć przy użyciu wyłącznie zautomatyzowanych środków do podejmowania decyzji na Twój temat. Możemy wykorzystać te działania, aby odmówić zamówionych usług lub zaprzestać świadczenia istniejących usług.
  • Dostarczanie ofert, obliczanie składek i podejmowanie decyzji ubezpieczeniowych
   Możemy ocenić szereg czynników, w tym informacje o Tobie, takie jak Twoja lokalizacja i niebezpieczne zajęcia, które wykonujesz. Czynniki te zostaną ocenione na podstawie naszych kryteriów cenowych i ubezpieczeniowych, które mogą obejmować statystyki dotyczące średniej długości życia, chorób, obrażeń i ryzyka demograficznego.
  • Dla ubezpieczenia czynniki mogą obejmować historię roszczeń i miejsce zamieszkania. Możemy wykorzystać te działania do ustalenia ceny Twojego produktu oraz tego, czy powinniśmy podjąć ryzyko ubezpieczenia Cię – w tym, na jaką kwotę ubezpieczenia należy Ci przyznać, ile powinieneś za nie zapłacić oraz czy ubezpieczyć Cię w pierwszej kolejności. miejsce.

Wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych

Przepisy dotyczące ochrony danych wymagają od nas spełnienia określonych warunków, zanim będziemy mogli wykorzystać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Traktujemy te obowiązki niezwykle poważnie. Aby wykorzystać Twoje dane osobowe, będziemy opierać się na następujących warunkach, w zależności od wykonywanych przez nas działań:

   • Dostarczanie Ci naszych umów i usług:Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów, które z nami zawarłeś oraz w celu zapewnienia Ci informacji, produktów i usług, o które prosiłeś, co może obejmować usługi online.
   • Przestrzeganie obowiązujących przepisów: Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z wszelkich zobowiązań prawnych, którym podlegamy.
   • Uzasadnione interesy:Aby wykorzystać Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu opisanym w niniejszej polityce prywatności, będziemy opierać się na warunku zwanym „uzasadnionymi interesami”. Gromadzenie Twoich danych osobowych leży w naszym uzasadnionym interesie, ponieważ dostarczają nam informacji niezbędnych do skuteczniejszego świadczenia Ci usług. Możemy wykorzystywać Twoje dane do:
    • Przeprowadzaj badania rynku i rozwój produktów, co może obejmować tworzenie danych demograficznych i/lub profilowanie klientów.
    • Opracowuj i testuj skuteczność działań marketingowych.
    • Rozwijaj, testuj i zarządzaj naszymi markami, produktami i usługami.
    • Badanie i zarządzanie sposobem, w jaki nasi klienci korzystają z produktów i usług oferowanych przez nas i naszych partnerów biznesowych, w tym poprzez ankiety przeprowadzane wśród klientów.
    • Zarządzaj ryzykiem dla nas i naszych klientów.

    Wymaga to od nas przeprowadzenia oceny naszych interesów w korzystaniu z Twoich danych osobowych w porównaniu z interesami, które masz jako obywatel i prawami, jakie przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych.

    Wynik tej oceny zadecyduje, czy możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności (z wyjątkiem celów marketingowych, gdzie zawsze będziemy polegać na Twojej zgodzie). Przeprowadzając tę ocenę, zawsze będziemy postępować rozsądnie i w pełni i należycie uwzględniać Twoje interesy.

      • Zgoda: Możemy przekazywać Ci informacje marketingowe dotyczące naszych usług lub produktów, jeśli wyraziłeś na to zgodę.
       W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail. Alternatywnie możesz także skorzystać z  część naszej witryny internetowej.

    Należy pamiętać, że dane osobowe, które nam przekazujesz i które o Tobie gromadzimy, są niezbędne, abyśmy mogli świadczyć Ci nasze usługi, a bez nich możemy nie być w stanie tego zrobić.

    Jak długo przechowujemy Twoje dane?

    Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami przechowywania. Czas przechowywania danych określimy na podstawie minimalnych okresów przechowywania wymaganych przez prawo lub regulacje. Po tym okresie będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie ku temu uzasadniony i możliwy do udowodnienia powód biznesowy.

    W przypadku niektórych działań badawczych i statystycznych możemy przez czas nieokreślony przechowywać zminimalizowane dane osobowe o Tobie, w tym dane medyczne, wyłącznie w celu zdefiniowania naszych strategii aktuarialnych, ubezpieczeniowych i ryzyka cenowego. Działania te nie zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji lub podjęcia środków przeciwko Tobie.

    Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

    Twoje dane ujawnimy wyłącznie:

      • Pozostałe spółki z grupy Insurance For Ltd, ubezpieczyciele, reasekuratorzy i firmy zajmujące się likwidacją szkód
      • Organy regulacyjne naszego ubezpieczyciela, agencje rządowe, organy ścigania, agencje zapobiegania oszustwom, ubezpieczyciele.
      • Dodatkowo możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim:
      • W przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w takim przypadku ujawnimy Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.
      • Jeśli my lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, w takim przypadku dane osobowe naszych klientów, które posiadamy, będą jednym z przeniesionych aktywów.
      • W przypadku programów sponsorowanych przez pracodawcę możemy udostępnić niektóre szczegóły Twojego planu Twojemu pracodawcy i wszelkim profesjonalnym doradcom, których wyznaczyli w swoim lub Twoim imieniu do obsługi programu.
      • W celu wyegzekwowania lub zastosowania warunków jakiejkolwiek umowy z Tobą.
      • Jeśli mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z jakichkolwiek obowiązków prawnych lub wymogów regulacyjnych lub w inny sposób w celu zapobiegania oszustwom lub przestępstwom lub ich wykrywania.
      • Aby chronić Ciebie i Insurance For Ltd przed przestępstwami finansowymi, Insurance For Ltd może być zobowiązane do weryfikacji tożsamości nowych, a czasami istniejących klientów. Można to osiągnąć, korzystając z różnych agencji lub organizacji w celu wyszukiwania źródeł informacji o Tobie (wyszukiwanie tożsamości). Jeśli to się nie powiedzie, Insurance For Ltd może być zmuszone zwrócić się do Ciebie w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
      • Jeśli złożysz roszczenie, możemy udostępnić Twoje dane (w razie potrzeby) innym firmom ubezpieczeniowym, aby zapobiec fałszywym roszczeniom.

    Ponadto Twoje informacje, w tym dane dotyczące kategorii specjalnych i wyroków skazujących, mogą zostać ujawnione naszemu ubezpieczycielowi i dowolnej innej firmie ubezpieczeniowej, do której składasz wniosek o produkty lub usługi.

    Dane osobowe, które Insurance For Ltd zbiera od Ciebie, mogą być udostępniane agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom, które będą je wykorzystywać do zapobiegania oszustwom i praniu pieniędzy oraz do weryfikacji Twojej tożsamości.

    W przypadku podania fałszywych lub niedokładnych informacji i wykrycia oszustwa szczegółowe informacje zostaną przekazane agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom. Organy ścigania mogą uzyskać dostęp do tych informacji i je wykorzystać. Możemy także udostępniać informacje o Tobie innym organizacjom i organom publicznym, w tym policji, a także możemy sprawdzać i/lub przechowywać Twoje dane w agencjach i bazach danych zajmujących się zapobieganiem oszustwom.

    W przypadku wykrycia oszustwa możesz odmówić przyjęcia niektórych usług, finansów lub zatrudnienia. Insurance For Ltd i inne organizacje mogą również uzyskiwać dostęp do tych informacji i wykorzystywać je w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy.

    Ochrona Twoich danych poza Wielką Brytanią

    Dane, które od Ciebie zbieramy, mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu docelowym poza Wielką Brytanią zewnętrznym dostawcom, delegatom lub agentom. Podejmiemy wszelkie zasadnie niezbędne kroki, aby mieć pewność, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą polityką prywatności, aby mieć pewność, że Twoje dane osobowe są traktowane z tymi samymi zabezpieczeniami, które sami stosujemy.

    Będziemy przekazywać Twoje dane do odbiorcy spoza Wielkiej Brytanii tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo (na przykład (A) w przypadku, gdy przekazanie odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Biuro Komisarza ds. Informacji Wielkiej Brytanii, (B) w przypadku przekazania na terytorium uznane przez Wielką Brytanię za „odpowiednie” lub (C) w przypadku gdy odbiorca podlega zatwierdzonemu mechanizmowi certyfikacji, a dane osobowe podlegają odpowiednim zabezpieczeniom itp.).

    Niestety przesyłanie informacji e-mailem nie jest w pełni bezpieczne; wszystko, co wysyłasz, robisz na własne ryzyko. Po otrzymaniu zabezpieczymy Twoje dane zgodnie z naszymi procedurami i kontrolami bezpieczeństwa.

    Twoje prawa

    Masz prawa wynikające z przepisów o ochronie danych, które odnoszą się do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie internetowej Komisarza ds. Informacji. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta. Alternatywnie możesz także skorzystać z Skontaktuj się z nami część naszej witryny internetowej.

    Twoje prawa
     1. Prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat.
     2. Prawo do zażądania od nas poprawienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
     3. Prawo do zażądania od nas usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Prawo to będzie miało zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy na przykład:

    · Nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy

    · Wycofujesz swoją zgodę, jeśli wykorzystujemy Twoje dane osobowe w oparciu o tę zgodę

    · Jeżeli sprzeciwiasz się sposobowi, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, a nie istnieje nadrzędny prawnie uzasadniony interes.

     4. Prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Prawo to będzie miało zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy na przykład:

    · Kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych

    · Chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte, ale musimy je zatrzymać, aby zaprzestać ich przetwarzania

    · Masz prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, ale wolisz, aby zamiast tego ograniczyć nasze przetwarzanie

    · Gdy nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, dla którego je zebraliśmy, ale Ty potrzebujesz danych do celów prawnych.

     5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, które posiadamy na Twój temat (w tym w celu przesyłania Ci materiałów marketingowych).
     6. Prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo zlecić nam przeniesienie tych danych osobowych do innej organizacji.
     7. Prawo do wycofania zgody, jeżeli na niej polegamy w celu wykorzystania Twoich danych osobowych (na przykład w celu przekazywania Ci informacji marketingowych o naszych usługach lub produktach).
    8. W przypadku decyzji zautomatyzowanych (w tym profilowania) masz prawo do:

    · Uzyskaj wyjaśnienie decyzji i zaskarż ją

    · Prośba o sprawdzenie decyzji przez człowieka.

    Kontakty i reklamacje

    Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw, w tym zmienić swoje preferencje marketingowe, skontaktuj się z Insurance for Ltd
    Alternatywnie możesz także skorzystać z Skontaktuj się z nami część naszej witryny internetowej.

    Jeśli masz wątpliwości co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe lub nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją prośbę dotyczącą Twoich praw, masz również prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji. Ich adres to:

    Zespół pierwszego kontaktu
    Biuro Komisarza ds. Informacji
    Dom Wiklifa
    Ścieżka Wodna
    Wilmslowa
    SK95AF

pl_PLPolish