გადადით მთავარ შინაარსზე

საიტის გამოყენების პირობები:

ეს ვებ-გვერდი შექმნილია იმისთვის, რომ წვდომა იყოს ვებ-მომხმარებლებისთვის. ზოგჯერ საიტის უბნები დაცულია პაროლით და წვდომა შეზღუდულია კონკრეტული მომხმარებლებისთვის, რომლებმაც აირჩიეს ჩვენთან პირადი მონაცემების რეგისტრაცია. ეს მიზნად ისახავს, სხვა საკითხებთან ერთად, დაიცვას პერსონალური მონაცემები, რომლებიც მათ მოგვაწოდეს საჯარო წვდომისგან.

თუ თქვენ ირჩევთ ან მოგეწოდებათ მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო კოდი, პაროლი ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, როგორც ჩვენი უსაფრთხოების პროცედურების ნაწილი ამ საიტთან დაკავშირებით, თქვენ უნდა განიხილოთ ეს ინფორმაცია კონფიდენციალურად. თქვენ არ უნდა გაუმჟღავნოთ იგი მესამე მხარეს.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს გავაუქმოთ ან გამორთოთ ნებისმიერი მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო კოდი ან პაროლი, თუ ჩვენი გონივრული აზრით თქვენ ვერ შეასრულებთ წინამდებარე გამოყენების პირობების რომელიმე დებულებას ან სხვა ტერმინს ან პოლიტიკას ამ საიტზე ან ჩვენს კონტრაქტებში.

საავტორო უფლება:

ყველა უფლება დაცულია (ტექსტი და სურათები). ეს ვებგვერდი განკუთვნილია მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის, ასევე საინფორმაციო მიზნებისთვის. თუ თქვენ გაქვთ უფლება და/ან დაბეჭდოთ ან ჩამოტვირთოთ ნებისმიერი მასალა ამ გვერდებიდან, გარდა პირადი სარგებლობისა, მაშინ არ შეცვალოთ, არ დაარედაქტიროთ, მანიპულიროთ ან გააფუჭოთ დაბეჭდილი ან გადმოწერილი გვერდები ან სხვა მასალები. სადაც თქვენ გაქვთ მასალების გამოყენების უფლება, ყოველთვის უნდა აღიაროთ IOMA დაზღვევა, როგორც მასალების ავტორი და განაცხადოთ, რომ თქვენ მოიპოვეთ იგი ამ ვებსაიტიდან.

თქვენ ასევე უნდა აცნობოთ ნებისმიერ პირს, რომელსაც უზიარებთ მასალებს, რომ ეს პირობები მათზე ვრცელდება და რომ ისინი უნდა შეესაბამებოდეს მათ. ჩვენი ვებგვერდის შინაარსის სრული ან ნაწილობრივი რეპროდუცირება საჯარო ან კომერციული მიზნებისთვის აკრძალულია ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

IOMA Insurance და/ან მისი ლიცენზირები არიან საავტორო უფლებებისა და მონაცემთა ბაზის უფლებების მფლობელები ამ საიტზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კონკრეტულად სხვა რამ არის მითითებული, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, შინაარსის მონაცემები, დიზაინი, სურათები, გრაფიკა, ტექსტები, პროგრამული უზრუნველყოფა და ძირითადი კოდი. IOMA Insurance არის ყველა მისი სავაჭრო ნიშნის, მომსახურების ნიშნების, სავაჭრო სახელების, ლოგოებისა და მოწყობილობების მფლობელი, რომლებიც გამოჩნდება საიტზე, რეგისტრირებული თუ არარეგისტრირებული, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კონკრეტულად სხვა რამ არის მითითებული. GIOMA Insurance იტოვებს თავის უფლებებს ნებისმიერი მოქმედი კანონით, რომელიც ეხება ამ საიტზე არსებულ მასალებს და შინაარსს.

ინფორმაციის სიზუსტე და მართებულობა:

ამ ვებსაიტზე არსებული ყველა გვერდი შედგენილია მაქსიმალური ყურადღებით და ჩვენი ცოდნით. ჩვენი თანამშრომლები მუდმივად განიხილავენ და განაახლებენ მათ. თუმცა, ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ ყველა მოცემული ინფორმაცია არის სრული და სწორი. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დავამატოთ ჩვენი ვებ-გვერდი და შევცვალოთ ან წავშალოთ ინფორმაციის კონკრეტული ელემენტები ნებისმიერ დროს. ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ სავალდებულო ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენს პოლიტიკას და დაზღვევის ჩვენს ზოგად და კონკრეტულ პირობებს ან უშუალოდ დაუკავშირდით IOMA Insurance-ს.

IT პრობლემები და ვირუსები:

თქვენ იყენებთ ინტერნეტს საკუთარი რისკის ქვეშ. ეს თანაბრად ეხება ელ. ფოსტას და ბმულებს, რომლებიც მიგიყვანთ ჩვენს ვებსაიტზე ან ჩვენ მიერ შემოთავაზებულ ბმულებზე. ჩვენ ვერ ვიღებთ რაიმე პასუხისმგებლობას პირდაპირი ან ირიბი ზიანის გამო, რომელსაც განიცდიან ვებგვერდის მომხმარებლები ან მესამე მხარეები ინტერნეტით დამყარებული ნებისმიერი კონტაქტების ან ტრანზაქციის საშუალებით. პასუხისმგებლობა გამოირიცხება, კერძოდ, გადაცემის შეცდომებზე, ტექნიკურ დეფექტებზე, სატელეფონო ქსელის გაუმართაობაზე ან შეფერხებაზე, ქსელის ობიექტებში უკანონო ჩარევაზე, ვირუსებით დაინფიცირებაზე, მონაცემთა და შინაარსის კოპირებაზე და გაყალბებაზე, ქსელის გადატვირთვაზე, გაყალბების გამოვლენის შეუძლებლობაზე, ავტორიზაციის შესაძლო ნაკლებობაზე. და მესამე მხარის მიერ ელექტრონული წვდომის დაბლოკვა. თქვენ არ უნდა სცადოთ მოიპოვოთ ან სხვას მისცეთ უფლება მოიპოვონ ამ საიტზე უნებართვო წვდომა. თქვენ არ უნდა ჩაერიოთ ან ხელი შეუშალოთ საიტის ნორმალურ მუშაობას ან უსაფრთხოებას.

პერსონალური ინფორმაცია და ინტერნეტ უსაფრთხოება:

IOMA დაზღვევა ექვემდებარება მონაცემთა დაცვის განსაკუთრებით მკაცრ რეგულაციებს, რადგან ჩვენ ვართ მხარი თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის, ანუ განსაკუთრებით მგრძნობიარე პერსონალური მონაცემების შესახებ. ყველა თანამშრომელი ვალდებულია შეინარჩუნოს აბსოლუტური კონფიდენციალურობა თქვენი პიროვნების შესახებ მონაცემებთან დაკავშირებით. „პერსონალური ინფორმაცია“ არის ინფორმაცია, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ იდენტიფიციროთ ან გამოიყენოთ თქვენთან დასაკავშირებლად. მაგალითებში შედის თქვენი სახელი, საფოსტო მისამართი, ბილინგის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, დაბადების თარიღი, ასაკი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და საკრედიტო ბარათის ანგარიშის ინფორმაცია. IOMA დაზღვევა აგროვებს მხოლოდ პერსონალურ ინფორმაციას, რომელსაც სტუმრები ან მომხმარებლები ნებაყოფლობით აწვდიან. თუ არ გსურთ მოგვაწოდოთ რაიმე პერსონალური ინფორმაცია, ყოველთვის შეგიძლიათ არ მიიღოთ მონაწილეობა. Არჩევანი შენზეა.

ინტერნეტით ტრანზაქციები შეიძლება ექვემდებარებოდეს შეფერხებას, გადაცემის გათიშვას, დაგვიანებულ გადაცემას ინტერნეტ ტრაფიკის გამო ან მონაცემთა არასწორი გადაცემის გამო, ინტერნეტის საჯარო ხასიათის გამო.

არაპერსონალური ინფორმაციის შეგროვება - ქუქიების პოლიტიკა:

„არაპერსონალური ინფორმაცია“ არის ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელიც არ არის პერსონალური იდენტიფიცირებადი, როგორიცაა ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართი, ბრაუზერის ტიპი, ჰოსტის ოპერაციული სისტემა და სხვა ძირითადი ვებსაიტის სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელსაც არ შეუძლია კონკრეტული პირის იდენტიფიცირება. IOMA Insurance ავტომატურად აგროვებს სხვადასხვა არაპერსონალურ ინფორმაციას, როდესაც ეწვიეთ ვებგვერდს.

ბევრი სხვა ვებსაიტის მსგავსად, „ქუქი-ფაილები“ და მსგავსი ხელსაწყოები არსებობს, რათა დაეხმაროს მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესებას ჩვენს ვებსაიტზე. „ქუქი-ფაილები“ არის პატარა ფაილები, რომლებიც ცნობენ განმეორებით ვიზიტორებს. თქვენ უნდა შეძლოთ ქუქიების გამოყენების კონტროლი თქვენი ინტერნეტ ბრაუზერის საშუალებით. ქუქიების დაშვება თუ არა თქვენი არჩევანია. თუ გადაწყვეტთ ქუქიების გამოყენების დაბლოკვას, მაშინ ჩვენი ვებსაიტის გარკვეული ასპექტები შეიძლება არ იყოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი ან ფუნქციონირებს ისე, როგორც დაპროექტებულია.

ვარიაციები:

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დროდადრო განვაახლოთ ეს პირობები თქვენთვის შეტყობინების გარეშე. ჩვენ გირჩევთ რეგულარულად ეწვიოთ ამ გვერდს, რათა დარწმუნდეთ, რომ ნახეთ და იცით ჩვენი უახლესი პირობები.

ka_GEGeorgian