Chuyển đến nội dung chính
Thông báo bảo mật dành cho các chuyên gia định kỳ

Sebastián Astorga, nhiếp ảnh gia và nhà tài liệu độc lập ở Venezuela

Qua Tháng Tám 10, 2017#!31T6, 22 Th1 2021 17:00:56 +0000+00:005631#31T6, 22 Th1 2021 17:00:56 +0000+00:00-5Châu Âu/London3131Châu Âu/Londonx31 22 cân31 cao-31T6, 22 Th1 2021 17:00: 56 +0000+00:005Châu Âu/London3131Châu Âu/Londonx312021T6, 22 Th1 2021 17:00:56 +0000005001 chiều Thứ Sáu=83#!31T6, 22 Th1 2021 17:00:56 +0000+00:00Châu Âu/London11 TP5TTháng Một Ngày 22, 2021#!31T6 , 22 Th1 2021 17:00:56 +0000+00:005631#/31T6, 22 Th1 2021 17:00:56 +0000+00:00-5Châu Âu/London3131Châu Âu/Londonx31#!31T6, 22 Th1 2021 17:00: 56 + 0000+00:00Châu Âu/London1#Miễn bình luận

Đây là một trong những đặc quyền được giới thiệu về nhiếp ảnh và nhà làm phim tài liệu độc lập, Sebastián Astorga, một trong những thời điểm mới nhất gần đây về chiến dịch. Những vụ trabajos của Sebastián đã được công bố trên các phương tiện truyền thông trực tuyến như nhật ký của Venezuela và một số quốc tế khác.

Hugh Brumfitt

viVietnamese