Spring til hovedindhold
forsikring for journalister

International Federation of Journalists

IFJ er en global sammenslutning af nationale journalistforbund bestående af fagforeninger og faglige sammenslutninger. Først grundlagt i 1926 i Paris, flyttede det til Bruxelles efter Anden Verdenskrig og har været baseret der i de sidste 60 år.

IFJ er lovligt registreret i henhold til belgisk lov som en AISBL, en international non-profit organisation, der arbejder for at fremme journalisters rettigheder, standarder og sikkerhed. Det fremmer også journalisters solidaritet og bedre arbejdsvilkår i den tro, at reel pressefrihed og journalistik kun kan opnås, når journalister kan operere under forhold, der er fri for korruption, fattigdom og frygt.

IFJ-politik besluttes af kongressen, som mødes hvert tredje år, og arbejdet udføres af sekretariatet med base i Bruxelles under ledelse af en valgt eksekutivkomité. Den sidste kongres blev afholdt i Dublin den 4. – 7. juni 2013. Regionale og nationale programmer implementeres gennem IFJs regionale kontorer og strukturer i Afrika, Asien, Europa og Latinamerika.

IFJ-projekter i MENA-regionen er rettet mod at opbygge fagforeningers kapacitet til at organisere og repræsentere journalister. Hvor journalister er organiseret og repræsenteret af stærke, uafhængige og demokratiske fagforeninger, er de bedre i stand til at forsvare deres rettigheder og rapportere i offentlighedens interesse. Projekterne har fokuseret på:

  • Forbedring af journalisters sikkerhed og bekæmpelse af straffrihed.
  • Overvågning, rapportering og kampagne om alle krænkelser af journalisters rettigheder.
  • Fremme de højeste etiske standarder for journalistik.
  • Fremme af ligestilling og bekæmpelse af alle former for diskrimination i journalistik.
  • At forsvare rettigheder på arbejdspladsen, bekæmpe korruption, reformere medielovgivningen og skabe en demokratisk mediekultur, der tjener offentlighedens interesser.

IFJ har spillet en central rolle i to tidligere EU-finansierede projekter, der dækker det sydlige Middelhavsområde. Programmet Europe for Mediterranean Journalists havde til formål at forbedre standarderne for rapportering om EU/MEDA-forbindelserne i ENP-landene. Dette blev opnået ved at træne journalister i, hvordan man producerer professionelle rapporter om EU-spørgsmål, og ved at styrke samarbejdet mellem lokale medieorganisationer.

IFJ implementerede også netværkskomponenten i European Neighbourhood Journalism Network (ENJN), som havde til formål at udvikle netværk og give uddannelsesmuligheder for journalister i Euromed og Østeuropæiske naboskaber.

Gennem projektet lykkedes det IFJ at udvide og styrke eksisterende medienetværk i ENP-regionen. Det organiserede også en række på 15 konferencer og andre arrangementer, som blev overværet af i alt 1.000 deltagere.

da_DKDanish