Hoppa till huvudinnehållet
försäkring för journalister

Internationella journalistförbundet

IFJ är en global sammanslutning av nationella journalistförbund som består av fackföreningar och yrkesorganisationer. Det grundades först 1926 i Paris, flyttade till Bryssel efter andra världskriget och har varit baserat där under de senaste 60 åren.

IFJ är lagligt registrerat enligt belgisk lag som en AISBL, en internationell ideell organisation som arbetar för att främja journalisters rättigheter, standarder och säkerhet. Det främjar också journalisters solidaritet och bättre arbetsvillkor i tron att verklig pressfrihet och journalistik bara kan uppnås när journalister kan verka under förhållanden fria från korruption, fattigdom och rädsla.

IFJs policy beslutas av kongressen som sammanträder vart tredje år och arbetet utförs av sekretariatet med säte i Bryssel under ledning av en vald exekutiv kommitté. Den senaste kongressen hölls i Dublin den 4 – 7 juni 2013. Regionala och nationella program genomförs genom IFJ:s regionala kontor och strukturer i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.

IFJ-projekt i MENA-regionen syftar till att bygga upp fackföreningarnas kapacitet att organisera och representera journalister. Där journalister är organiserade och representerade av starka, oberoende och demokratiska fackföreningar är de bättre i stånd att försvara sina rättigheter och rapportera i allmänhetens intresse. Projekten har fokuserat på:

  • Förbättra journalisters säkerhet och bekämpa straffrihet.
  • Övervakning, rapportering och kampanj om alla kränkningar av journalisters rättigheter.
  • Främja de högsta etiska normerna för journalistik.
  • Främja jämställdhet och bekämpa alla former av diskriminering inom journalistiken.
  • Försvara rättigheter på jobbet, bekämpa korruption, reformera medielagar och skapa en demokratisk mediekultur som tjänar allmänhetens intresse.

IFJ har spelat en central roll i två tidigare EU-finansierade projekt som täcker södra Medelhavsområdet. Programmet Europe for Mediterranean Journalists syftade till att förbättra standarderna för rapportering om EU/MEDA-förbindelserna inom ENP-länderna. Detta uppnåddes genom att utbilda journalister i hur man producerar professionella rapporter om EU-frågor och genom att stärka samarbetet mellan lokala medieorganisationer.

IFJ implementerade också nätverkskomponenten i European Neighbourhood Journalism Network (ENJN) som hade för avsikt att utveckla nätverk och ge utbildningsmöjligheter för journalister i Euromed- och östeuropeiska grannskapet.

Genom projektet lyckades IFJ utöka och stärka befintliga medienätverk i ENP-regionen. Den anordnade också en serie av 15 konferenser och andra evenemang som deltog av totalt 1 000 deltagare.

sv_SESwedish