Ga naar de hoofdinhoud
verzekering voor journalisten

Internationale Federatie van Journalisten

De IFJ is een mondiale federatie van nationale journalistenvakbonden, bestaande uit vakbonden en beroepsverenigingen. Het werd voor het eerst opgericht in 1926 in Parijs, maar verhuisde na de Tweede Wereldoorlog naar Brussel en is daar al 60 jaar gevestigd.

IFJ is volgens de Belgische wet wettelijk geregistreerd als AISBL, een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van de rechten, normen en veiligheid van journalisten. Het bevordert ook de solidariteit van journalisten en betere arbeidsomstandigheden, in de overtuiging dat echte persvrijheid en journalistiek alleen kunnen worden bereikt als journalisten kunnen opereren in omstandigheden die vrij zijn van corruptie, armoede en angst.

Het IFJ-beleid wordt bepaald door het congres dat elke drie jaar bijeenkomt en het werk wordt uitgevoerd door het secretariaat in Brussel, onder leiding van een gekozen uitvoerend comité. Het laatste congres werd gehouden in Dublin van 4 tot 7 juni 2013. Regionale en nationale programma's worden geïmplementeerd via de regionale kantoren en structuren van de IFJ in Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika.

IFJ-projecten in de MENA-regio zijn gericht op het opbouwen van de capaciteit van vakbonden om journalisten te organiseren en te vertegenwoordigen. Wanneer journalisten georganiseerd en vertegenwoordigd zijn door sterke, onafhankelijke en democratische vakbonden, zijn zij beter in staat hun rechten te verdedigen en verslag uit te brengen in het algemeen belang. Projecten hebben zich gericht op:

  • Het verbeteren van de veiligheid van journalisten en het bestrijden van straffeloosheid.
  • Monitoring, rapportage en campagne voeren over alle schendingen van de rechten van journalisten.
  • Het bevorderen van de hoogste ethische normen van de journalistiek.
  • Het bevorderen van gendergelijkheid en het bestrijden van alle vormen van discriminatie in de journalistiek.
  • Het verdedigen van de rechten op het werk, het bestrijden van corruptie, het hervormen van de mediawetten en het creëren van een democratische mediacultuur die het algemeen belang dient.

De IFJ heeft een centrale rol gespeeld in twee eerdere door de EU gefinancierde projecten die het zuidelijke Middellandse Zeegebied bestreken. Het programma Europa voor mediterrane journalisten had tot doel de normen voor de berichtgeving over de betrekkingen tussen de EU en MEDA binnen de ENB-landen te verbeteren. Dit werd bereikt door journalisten op te leiden in het produceren van professionele rapporten over EU-kwesties en door de samenwerking tussen lokale mediaorganisaties te versterken.

De IFJ implementeerde ook de netwerkcomponent van het European Neighbourhood Journalism Network (ENJN), dat tot doel had netwerken te ontwikkelen en opleidingsmogelijkheden te bieden aan journalisten in de Euromediterrane en Oost-Europese buurlanden.

Via het project slaagde IFJ erin de bestaande medianetwerken in de ENB-regio uit te breiden en te versterken. Het organiseerde ook een reeks van 15 conferenties en andere evenementen, die door in totaal 1.000 deelnemers werden bijgewoond.

nl_NLDutch