Chuyển đến nội dung chính
bảo hiểm cho nhà báo

Liên đoàn nhà báo quốc tế

IFJ là một liên đoàn toàn cầu của các hiệp hội nhà báo quốc gia bao gồm các công đoàn và hiệp hội nghề nghiệp. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1926 tại Paris, nó chuyển đến Brussels sau Thế chiến thứ hai và có trụ sở ở đó trong 60 năm qua.

IFJ được đăng ký hợp pháp theo luật pháp Bỉ với tư cách là AISBL, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động nhằm thúc đẩy quyền, tiêu chuẩn và sự an toàn của các nhà báo. Nó cũng thúc đẩy sự đoàn kết của các nhà báo và điều kiện làm việc tốt hơn với niềm tin rằng tự do báo chí và báo chí thực sự chỉ có thể đạt được khi các nhà báo có thể hoạt động trong điều kiện không có tham nhũng, nghèo đói và sợ hãi.

Chính sách của IFJ do Đại hội quyết định, họp ba năm một lần và công việc được thực hiện bởi Ban Thư ký có trụ sở tại Brussels dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Điều hành được bầu. Đại hội gần đây nhất được tổ chức tại Dublin vào ngày 4 – 7 tháng 6 năm 2013. Các chương trình khu vực và quốc gia được thực hiện thông qua các văn phòng và cơ cấu khu vực của IFJ ở Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ Latinh.

Các dự án của IFJ ở khu vực MENA nhằm mục đích xây dựng năng lực của các công đoàn trong việc tổ chức và đại diện cho các nhà báo. Khi các nhà báo được tổ chức và đại diện bởi các công đoàn mạnh mẽ, độc lập và dân chủ, họ có khả năng bảo vệ quyền lợi của mình và đưa tin vì lợi ích công cộng tốt hơn. Các dự án đã tập trung vào:

  • Cải thiện sự an toàn của các nhà báo và đấu tranh miễn trừ.
  • Giám sát, báo cáo và vận động về mọi hành vi vi phạm quyền nhà báo.
  • Thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của báo chí.
  • Thúc đẩy bình đẳng giới và chống mọi hình thức phân biệt đối xử trong báo chí.
  • Bảo vệ quyền lợi tại nơi làm việc, chống tham nhũng, cải cách luật truyền thông và tạo dựng văn hóa truyền thông dân chủ phục vụ lợi ích công cộng.

IFJ đã đóng vai trò trung tâm trong hai dự án trước đây do EU tài trợ ở Khu vực Nam Địa Trung Hải. Chương trình Châu Âu dành cho các nhà báo Địa Trung Hải nhằm cải thiện các tiêu chuẩn đưa tin về quan hệ EU/MEDA trong các quốc gia ENP. Điều này đạt được nhờ đào tạo các nhà báo về cách tạo ra các báo cáo chuyên nghiệp về các vấn đề của EU và tăng cường hợp tác giữa các tổ chức truyền thông địa phương.

IFJ cũng triển khai thành phần mạng lưới của Mạng lưới báo chí khu vực châu Âu (ENJN), nhằm phát triển mạng lưới và cung cấp cơ hội đào tạo cho các nhà báo ở Khu vực lân cận Euromed và Đông Âu.

Thông qua dự án, IFJ đã thành công trong việc mở rộng và củng cố mạng lưới truyền thông hiện có trong khu vực ENP. Nó cũng đã tổ chức một loạt 15 hội nghị và các sự kiện khác với tổng số 1.000 người tham gia.

viVietnamese