Preskoči na glavni sadržaj
osiguranje za novinare

Međunarodna federacija novinara

IFJ je globalna federacija nacionalnih novinarskih sindikata koja se sastoji od sindikata i profesionalnih udruženja. Prvo osnovan 1926. godine u Parizu, nakon Drugog svjetskog rata preselio se u Brisel i tamo je bio sjedište posljednjih 60 godina.

IFJ je pravno registrovan prema belgijskom zakonu kao AISBL, međunarodna neprofitna organizacija koja radi na promociji prava, standarda i sigurnosti novinara. Takođe promovira novinarsku solidarnost i bolje uslove rada u uvjerenju da se prava sloboda štampe i novinarstvo mogu postići samo kada novinari mogu raditi u uslovima bez korupcije, siromaštva i straha.

O politici IFJ odlučuje Kongres koji se sastaje svake tri godine, a rad obavlja Sekretarijat sa sjedištem u Briselu pod vodstvom izabranog Izvršnog odbora. Posljednji Kongres održan je u Dablinu 4. – 7. juna 2013. Regionalni i nacionalni programi se sprovode kroz regionalne kancelarije i strukture IFJ-a u Africi, Aziji, Evropi i Latinskoj Americi.

Projekti IFJ u regiji MENA imaju za cilj izgradnju kapaciteta sindikata da organiziraju i predstavljaju novinare. Tamo gdje su novinari organizirani i predstavljeni od strane jakih, nezavisnih i demokratskih sindikata, oni su u mogućnosti da brane svoja prava i izvještavaju u javnom interesu. Projekti su se fokusirali na:

  • Poboljšanje sigurnosti novinara i borba protiv nekažnjivosti.
  • Praćenje, izvještavanje i kampanja o svim kršenjima novinarskih prava.
  • Promoviranje najviših etičkih standarda novinarstva.
  • Promoviranje rodne ravnopravnosti i borba protiv svih oblika diskriminacije u novinarstvu.
  • Odbrana prava na poslu, borba protiv korupcije, reforma medijskih zakona i stvaranje demokratske medijske kulture koja služi javnom interesu.

IFJ je igrao centralnu ulogu u dva prethodna projekta finansirana od strane EU koji pokrivaju region južnog Mediterana. Program Evropa za mediteranske novinare imao je za cilj poboljšanje standarda izvještavanja o odnosima EU/MEDA u zemljama Evropske politike susjedstva. To je postignuto obukom novinara o tome kako da prave profesionalne izvještaje o pitanjima EU i jačanjem saradnje među lokalnim medijskim organizacijama.

IFJ je također implementirao komponentu umrežavanja Evropske mreže novinara susjedstva (ENJN) koja je imala za cilj razvoj mreža i pružanje mogućnosti za obuku novinara u Euromed i istočnoevropskom susjedstvu.

Kroz projekat, IFJ je uspio proširiti i ojačati postojeće medijske mreže u regionu ENP. Također je organizirao niz od 15 konferencija i drugih događaja kojima je prisustvovalo ukupno 1.000 učesnika.

bs_BABosnian