Přejít na hlavní obsah
pojištění pro novináře

Mezinárodní federace novinářů

IFJ je celosvětová federace národních svazů novinářů skládající se z odborů a profesních asociací. Poprvé byla založena v roce 1926 v Paříži, po druhé světové válce se přestěhovala do Bruselu a sídlí zde posledních 60 let.

IFJ je legálně registrována podle belgického práva jako AISBL, mezinárodní nezisková organizace, která pracuje na prosazování práv, standardů a bezpečnosti novinářů. Podporuje také solidaritu novinářů a lepší pracovní podmínky ve víře, že skutečné svobody tisku a žurnalistiky lze dosáhnout pouze tehdy, když novináři mohou pracovat v podmínkách bez korupce, chudoby a strachu.

O politice IFJ rozhoduje Kongres, který se schází každé tři roky a práci vykonává sekretariát se sídlem v Bruselu pod vedením voleného výkonného výboru. Poslední kongres se konal v Dublinu ve dnech 4. – 7. června 2013. Regionální a národní programy jsou realizovány prostřednictvím regionálních kanceláří a struktur IFJ v Africe, Asii, Evropě a Latinské Americe.

Projekty IFJ v regionu MENA jsou zaměřeny na budování kapacit odborů organizovat a zastupovat novináře. Tam, kde jsou novináři organizováni a zastupováni silnými, nezávislými a demokratickými odbory, jsou schopni lépe hájit svá práva a podávat zprávy ve veřejném zájmu. Projekty se zaměřily na:

  • Zlepšení bezpečnosti novinářů a boj proti beztrestnosti.
  • Monitorování, podávání zpráv a vedení kampaní na všechna porušení práv novinářů.
  • Prosazování nejvyšších etických standardů žurnalistiky.
  • Prosazování rovnosti žen a mužů a boj proti všem formám diskriminace v žurnalistice.
  • Obrana práv v práci, boj proti korupci, reforma mediálních zákonů a vytváření demokratické mediální kultury, která slouží veřejnému zájmu.

IFJ hrála ústřední roli ve dvou předchozích projektech financovaných EU pokrývajících oblast jižního Středomoří. Program novinářů Evropa pro Středomoří měl za cíl zlepšit standardy podávání zpráv o vztazích EU/MEDA v zemích EPS. Toho bylo dosaženo školením novinářů, jak vytvářet profesionální zprávy o otázkách EU, a posílením spolupráce mezi místními mediálními organizacemi.

IFJ také zavedla síťovou složku European Neighborhood Journalism Network (ENJN), která si stanovila za cíl rozvíjet sítě a poskytovat možnosti školení pro novináře v evropsko-středomořském a východoevropském sousedství.

Prostřednictvím projektu se IFJ podařilo rozšířit a posílit stávající mediální sítě v regionu EPS. Uspořádalo také sérii 15 konferencí a dalších akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1000 účastníků.

cs_CZCzech