Przejdź do głównej zawartości
ubezpieczenie dziennikarzy

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy

IFJ to globalna federacja krajowych związków dziennikarskich, składająca się ze związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych. Założona w 1926 r. w Paryżu, po drugiej wojnie światowej przeniosła się do Brukseli, gdzie ma swoją siedzibę od 60 lat.

IFJ jest legalnie zarejestrowana zgodnie z prawem belgijskim jako AISBL, międzynarodowa organizacja non-profit, która działa na rzecz promowania praw, standardów i bezpieczeństwa dziennikarzy. Promuje także solidarność dziennikarzy i lepsze warunki pracy w przekonaniu, że prawdziwą wolność prasy i dziennikarstwo można osiągnąć jedynie wtedy, gdy dziennikarze mogą działać w warunkach wolnych od korupcji, ubóstwa i strachu.

O polityce IFJ decyduje Kongres, który zbiera się co trzy lata, a prace prowadzi Sekretariat z siedzibą w Brukseli pod kierownictwem wybranego Komitetu Wykonawczego. Ostatni Kongres odbył się w Dublinie w dniach 4 – 7 czerwca 2013. Programy regionalne i krajowe realizowane są za pośrednictwem biur i struktur regionalnych IFJ w Afryce, Azji, Europie i Ameryce Łacińskiej.

Projekty IFJ w regionie MENA mają na celu budowanie potencjału związków zawodowych w zakresie organizowania i reprezentowania dziennikarzy. Tam, gdzie dziennikarze są zrzeszeni i reprezentowani przez silne, niezależne i demokratyczne związki zawodowe, są w stanie lepiej bronić swoich praw i pisać w interesie publicznym. Projekty skupiały się na:

  • Poprawa bezpieczeństwa dziennikarzy i walka z bezkarnością.
  • Monitorowanie, raportowanie i prowadzenie kampanii w sprawie wszelkich naruszeń praw dziennikarzy.
  • Promowanie najwyższych standardów etycznych w dziennikarstwie.
  • Promowanie równości płci i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji w dziennikarstwie.
  • Obrona praw w pracy, walka z korupcją, reforma prawa medialnego i tworzenie demokratycznej kultury medialnej, która służy interesowi publicznemu.

IFJ odegrała kluczową rolę w dwóch poprzednich projektach finansowanych przez UE obejmujących południowy region Morza Śródziemnego. Program „Europa dla dziennikarzy śródziemnomorskich” miał na celu poprawę standardów relacjonowania stosunków UE/MEDA w krajach objętych EPS. Osiągnięto to poprzez szkolenie dziennikarzy w zakresie tworzenia profesjonalnych raportów na tematy UE oraz wzmacnianie współpracy między lokalnymi organizacjami medialnymi.

IFJ wdrożyła także element sieciowy Europejskiej Sieci Dziennikarskiej Sąsiedztwa (ENJN), którego celem było rozwijanie sieci i zapewnianie możliwości szkoleniowych dziennikarzom w sąsiedztwie eurośródziemnomorskim i wschodnioeuropejskim.

Dzięki projektowi IFJ udało się rozszerzyć i wzmocnić istniejące sieci medialne w regionie EPS. Zorganizowała także cykl 15 konferencji i innych wydarzeń, w których wzięło udział łącznie 1000 uczestników.

pl_PLPolish