გადადით მთავარ შინაარსზე
დაზღვევა ჟურნალისტებისთვის

ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაცია

IFJ არის ეროვნული ჟურნალისტური გაერთიანებების გლობალური ფედერაცია, რომელიც შედგება პროფკავშირებისა და პროფესიული ასოციაციებისგან. პირველად დაარსდა 1926 წელს პარიზში, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გადავიდა ბრიუსელში და იქ დაფუძნებულია ბოლო 60 წლის განმავლობაში.

IFJ ლეგალურად არის რეგისტრირებული ბელგიის კანონმდებლობით, როგორც AISBL, საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ჟურნალისტების უფლებების, სტანდარტებისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობაზე. ის ასევე ხელს უწყობს ჟურნალისტების სოლიდარობას და უკეთეს სამუშაო პირობებს იმ რწმენით, რომ პრესის რეალური თავისუფლება და ჟურნალისტიკა მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჟურნალისტებს შეუძლიათ მუშაობა კორუფციის, სიღარიბისა და შიშისგან თავისუფალ პირობებში.

IFJ პოლიტიკას წყვეტს კონგრესის მიერ, რომელიც იკრიბება ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ და მუშაობას ახორციელებს სამდივნო, რომელიც მდებარეობს ბრიუსელში, არჩეული აღმასრულებელი კომიტეტის ხელმძღვანელობით. ბოლო კონგრესი გაიმართა დუბლინში 2013 წლის 4-7 ივნისს. რეგიონული და ეროვნული პროგრამები ხორციელდება IFJ-ის რეგიონალური ოფისებისა და სტრუქტურების მეშვეობით აფრიკაში, აზიაში, ევროპასა და ლათინურ ამერიკაში.

IFJ-ის პროექტები MENA-ს რეგიონში მიზნად ისახავს პროფკავშირების შესაძლებლობების განვითარებას ჟურნალისტების ორგანიზებისა და წარმომადგენლობისთვის. იქ, სადაც ჟურნალისტები ორგანიზებულნი არიან და წარმოდგენილნი არიან ძლიერი, დამოუკიდებელი და დემოკრატიული გაერთიანებების მიერ, მათ უკეთ შეუძლიათ თავიანთი უფლებების დაცვა და საჯარო ინტერესების გათვალისწინებით. პროექტები ორიენტირებულია:

  • ჟურნალისტების უსაფრთხოების გაუმჯობესება და დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა.
  • ჟურნალისტების უფლებების ყველა დარღვევის მონიტორინგი, გაშუქება და კამპანია.
  • ჟურნალისტიკის უმაღლესი ეთიკური სტანდარტების პოპულარიზაცია.
  • გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და ყველა სახის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ჟურნალისტიკაში.
  • სამსახურში უფლებების დაცვა, კორუფციასთან ბრძოლა, მედიის კანონების რეფორმა და დემოკრატიული მედია კულტურის შექმნა, რომელიც ემსახურება საზოგადოების ინტერესებს.

IFJ-მა ცენტრალური როლი ითამაშა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ ორ წინა პროექტში, რომლებიც მოიცავს სამხრეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონს. პროგრამა ევროპა ხმელთაშუაზღვისპირეთის ჟურნალისტებისთვის მიზნად ისახავდა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებში ევროკავშირის/MEDA-ს ურთიერთობების შესახებ გაშუქების სტანდარტების გაუმჯობესებას. ეს მიღწეული იქნა ჟურნალისტების ტრენინგით, თუ როგორ უნდა მოამზადონ პროფესიული ანგარიშები ევროკავშირის საკითხებზე და ადგილობრივ მედია ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება.

IFJ-მ ასევე განახორციელა ევროპის სამეზობლო ჟურნალისტიკის ქსელის (ENJN) ქსელის კომპონენტი, რომელიც მიზნად ისახავს ქსელების განვითარებას და ჟურნალისტებისთვის ტრენინგის შესაძლებლობებს ევრომედისა და აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოში.

პროექტის მეშვეობით, IFJ-მ მიაღწია წარმატებას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში არსებული მედია ქსელების გაფართოებასა და გაძლიერებაში. მან ასევე მოაწყო 15 კონფერენციისა და სხვა ღონისძიებების სერია, რომლებსაც სულ ესწრებოდა 1000 მონაწილე.

ka_GEGeorgian